عکسهاي داغ داغ

هرنوع عکس

رابطه جنسي مقعدي

 

 ميزان خطر انتقال ويروس اچ. آی. وی. در رابطه جنسی مقعدی

بر اساس آمار، انتقال ويروس اچ. آی. وی. از طريق رابطه جنسی مقعدی، همچنان بالاترين ميزان درصد خطر اننقال را به خود اختصاص می دهد. در بين افراد آلوده از طريق آميزش جنسی، مردان همجنسگرايی که به رابطه مقعدی گرايش دارند، بيشترين قربانيان اين ويروس را تشکيل می دهند.

مجدداً به اين نکته توجه کامل داده می شود که: در صورت آلوده بودن هر يک از شرکای جنسی، ريسک انتقال ويروس ويروس اچ. آی. وی. و ساير بيماری های آميزشی که از طريق خون انتقال می يابند، در تماس جنسی از راه مقعد بسيار بالا می باشد.

  دلايل ميزان بالای خطر انتقال ويروس اچ. آی. وی. از راه نزديکی مقعدی

•  ديواره داخلی روده بزرگ (بخش داخلی مقعد) خود قابليت جذب مستقيم مواد و انتقال مستقيم آن به خون را دارد.

•  از طرفی، حلقه خروجی جداره مقعد به دليل اينکه مانند واژن قابليت ارتجاعی و انعطاف پذيری لازم برای نزديکی و حرکت رفت و برگشتی پنيس ( آلت تناسلی مرد) را ندارد، در نتيجه احتمال خراش برداشتن و خون ريزی آن بسيار بالا می باشد. اين خراش ها و بريدگی ها اغلب در بافت و بسيار ريز می باشد و معمولاً با چشم غير مسلح قابل ديدن نيستند.

•  همچنين، نوک آلت تناسلی مردان نيز به دليل عدم وجود محيطی مناسب برای حرکت رفت و برگشتی احتمال دارد که دچار خراش در سطح گردد که اين مورد خطر دريافت ويروس را در شخص فاعل هم افزايش می دهد.

در اين نوع رابطه، مهم ترين خطری که اشخاص را تهديد می کند تماس خونی مستقيم و همچنين مايعات درونی بدن با خون شريک جنسی می باشد که در صورت آلوده بودن هر يک از شرکای جنسی، احتمال سرايت ويروس اچ. آی. وی. به شريک سالم وجود دارد.

 

رابطه جنسی مقعدی امن تر

سوالی که اغلب مطرح می شود اين است که چگونه می توان رابطه جنسی مقعدی امن تری داشت و خود را در مقابل سرايت بيماری های مقاربتی و به خصوص ويروس اچ. آی. وی. ( عامل بیماری ایدز) محافظت کرد؟

در صورتی که احتياط های جانبی لازم صورت بگيرد، می توان رابطه ايمن تری در نزديکی مقعدی برقرار کرد.

اگر شما از سلامت خود و شريک جنسی تان اطمينان کامل داريد خطری متوجه شما نيست و می توانيد با رعايت بعضی نکات بهداشتی و پيشگيری، بدون دغدغه ونگرانی از اين رابطه جنسی لذت ببريد . مشکل عمومی اين است که در اغلب موارد افراد از "سابقه خونی و رفتارهای پر خطر " شريک جنسی خود اطلاعی ندارند.

 

مواردی که می تواند ميزان خطر را کاهش دهد:

 1. توصيه اکيد به استفاده از کاندوم می گردد. افرادی که به صورت مفعول به اين نوع رابطه روی می آورند می توانند از کاندوم های زنانه استفاده کنند. حتماً بخش همه چيز درباره کاندوم و نحوه استفاده صحيح از کاندوم را به دقت مطالعه کنيد.
 2. دومين توصيه رعايت بهداشت و شستشوی کامل و دقيق بدن به خصوص اعضای جنسی می باشد.
 3. توصيه بعدی استفاده از مواد نرم کننده و ليز کننده می باشد. دقت کنيد که در صورت استفاده همزمان از کاندوم و مواد ليز کننده، از مواد روغنی ليزکننده مانند وازلين که از مشتقات نفتی تهيه می شوند، استفاده نکنيد . به دليل اينکه باعث سايدگی و پاره شدن کاندوم می شود، (رجوع به بخش همه چيز درباره کاندوم(
 4. توصيه سوم رلکس بودن و آرامش به هنگام انجام اين روش آميزش است. در صورتی که ماهيچه های مقعد سفت باشد احتمال پارگی و درد شديد وجود دارد که زخم و خونريزی خود باعث تماس مستقيم خونی و در نتيجه بالاتر رفتن خطر انتقال بيماری های مقاربتی سرايتی و از جمله ويروس اچ. آی. وی. می شود.
 5. توصيه ديگر پرهيز از نوشيدن مشروبات الکی و عدم استفاده از مواد مخدر پيش از تماس و ارتباط جنسی می باشد. به علت اينکه پس از اثرگذاری الکل و مواد مخدر شما کمتر قادر به کنترل و تصميم گيری هستيد که اين خود ميزان پذيرش خطر را در افراد بالا می برد.

 

راه ها و شکل هايی که احتمال انتقال ويروس اچ. آی. وی. در اين نوع رابطه وجود دارد:در مورد شخصی که مفعول واقع شده بدون توجه به جنسيت (زن و يا مرد(

 • در صورتی که پنيس وارد نشود و تنها با جداره خارجی مقعد تماس داشته باشد:

خطر بالقوه:

پوست سالم خود محافظ خوبی در برابر ورود انواع ويروس ها از جمله ويروس اچ. آی. وی. می باشد، بنابراين معمولاً در اين شکل خطر زيادی متوجه شخص نمی شود، اما در صورتی که جداره مقعد دارای زخم خارجی تازه و باز باشد که منجر به ارتباط خونی مستقيم شود احتمال انتقال ويروس اچ. آی. وی. وجود دارد.

خطر مستند:

معمولاً به دليل اينکه شکل های ديگری از آميزش جنسی همزمان با اين نوع نزديکی صورت می گيرد، بنابراين نمی توان موارد مستدل و مستندی از انتقال ويروس اچ. آی. وی. به اين شيوه ارايه داد.

 • درصورتی که پنيس وارد شود اما انزال صورت نگيرد:

خطر بالقوه:

در طول زمان آميزش جنسی، آلت مردانه به ترشح مايعاتی می پردازد که مانند مايع منی قادر به انتقال اسپرم و ديگر مواد موجود در خون و از جمله ويروس اچ. آی. وی. می باشد. بنابراين خطر انتقال آن به صورت نظری وجود دارد.

خطر مستند:
هر چند در اين مورد ميزان خطر انتقال مانند ارتباط همراه با انزال بسيار بالا نمی باشد اما موارد ثبت شده ای از انتقال ويروس اچ. آی. وی. در اين مورد گزارش شده است.

 • در صورتی که پنيس وارد شود و انزال صورت پذيرد:

خطر بالقوه:
مايع منی قادر به حمل ويروس اچ. آی. وی. به ميزان قابل توجه ای می باشد. در صورتی که شخصی به صورت مفعول در آميزش مقعدی شريک باشد، و مايع منی از طريق مقعد وارد بدن وی شود، در صورت آلوده بودن فاعل ، خطرزياد انتقال ويروس اچ. آی. وی. به وی وجود دارد.

خطر مستند:
بر اساس آمار موجود، بيشترين موارد گزارش شده از انتقال ويروس اچ. آی. وی. از طريق تماس جنسی، مربوط به انتقال ويروس در آميزش جنسی مقعدی می باشد. همجنسگرايان مرد به دليل اينکه بيشترين رويکرد را به اين نوع تماس دارند، آمار بالايی را به خود اختصاص می دهند.

اما توجه داشته باشيد، تنها همجنس خواهان مرد، گروه در معرض خطر آلودگی نمی باشند بلکه به دلايل شرح داده شده فوق، هر گروهی - چه زن و چه مرد - در صورت روی آوردن به اين نوع نزديکی جنسی و رعايت نکردن موارد مراقبتی بهداشتی که در بالا شرح داده شده است، در معرض دريافت ويروس اچ. آی. وی. و ابتلاء به ديگر بيماريهای آميزشی سرايتی می باشد.

 

راه ها و شکل هايی که احتمال انتقال ويروس اچ. آی. وی. در اين نوع رابطه وجود دارد:در مورد شخصی که در اين نوع رابطه فاعل باشد:

 • در صورتی که پنيس وارد نشود و تنها با جداره خارجی تماس داشته باشد:

خطر بالقوه:
پوست سالم و پاکيزه هيچ نوع بيماری را منتقل نمی کند، بنابراين معمولاً در اين شيوه نزديکی در صورتی که زخم تازه و بازی در محيط اطراف مقعد وجود نداشته باشد، خطری متوجه شخص فاعل نمی شود. اما در طول مدت نزديکی و پيش از انزال طول آلت تناسلی مردانه آغشته به مايعی است که اصطلاح ترشحات پيش از منی را برآن نهاده اند. در صورتی که محيط اطراف مقعد دارای زخم خارجی تازه و باز باشد که منجر به ارتباط خونی مستقيم شود، ويروس اچ. آی. وی . می تواند حتی از طريق مايعات پيش از انزال نيز انتقال يابد . مطتن نیستم! رفرانس شما برای این قسمت چیست؟

خطر مستند:
به دليل اينکه معمولاً همزمان شکل های ديگر ارتباط جنسی نيز در اين مورد انجام می شود نمی توان موارد مستدل و مستندی در اين مورد ارايه داد که ويروس انتقال يافته است.

 • درصورتی که پنيس وارد شود اما انزال صورت نگيرد:

خطر بالقوه:

  1. مخاط مقعد و ديواره داخلی روده بزرگ محيط بسيار مناسبی برای تکثير و زنده ماندن انواع میکروب ها می باشد.
  2. از طرفی علاوه بر احتمال بالای ايجاد زخم در مقعد، احتمال پديد آمدن خراش بر روی آلت تناسلی مردانه نيز وجود دارد که تماس خونی مستقيم را نيز ميسر می کند.
  3. ضمن اين موارد، در طول مدت تماس جنسی، آلت مردانه به ترشح مايعاتی می پردازد که ويروس ها، از جمله ويروس اچ. آی. وی. قادر خواهد بود به بدن شخص فاعل راه پيدا کند.

بنابراين به شکل نظری خطردريافت اين ويروس و ساير بيماری های مقاربتی سرايتی در صورت آلوده بودن شريک جنسی برای شخص فاعل هم وجود دارد.

خطر مستند:
هر چند در اين مورد ميزان خطر انتقال مانند ارتباط همراه با انزال بسيار زياد نمی باشد، اما موارد ثبت شده ای از انتقال ويروس اچ. آی. وی. در اين شيوه نزديکی گزارش شده است.

 • در صورتی که پنيس وارد شود و انزال صورت پذيرد:

خطر بالقوه:

  1. مخاط مقعد و ديواره داخلی روده بزرگ محيط بسيار مناسبی برای تکثير و زنده ماندن انواع میکروب ها می باشد.
  2. از طرفی علاوه بر احتمال ايجاد زخم در مقعد، احتمال پديد آمدن خراش بر روی آلت تناسلی مردانه نيز وجود دارد. بنابراين احتمال تماس خونی مستقيم نيز وجود دارد.
  3. ضمن اين موارد، انزال باعث باز شدن مجرای پنيس شده و امکان راه يابی ويروس به بدن راحت تر می شود. بنابراين انواع ويروس ها، از جمله ويروس اچ. آی. وی. می تواند به راحتی جذب و وارد بدن شخص فاعل شود.
  4. ويروس قادر خواهد بود از طريق مايعات منی که بعد از انزال نيز در داخل مجرای پنيس (آلت تناسلی مردانه) باقی می ماند جذب خون شود.

در صورتی که شخصی به صورت فاعل تماس جنسی مقعدی داشته باشد و منی وی انزال شود، در صورت آلوده بودن شريک جنسی ، امکان آلوده شدن وی وجود دارد.

خطر مستند:
موارد ثبت شده ای از انتقال ويروس اچ. آی. وی. از طريق آميزش جنسی مقعدی در مورد مردانی که نقش فاعلی داشته اند وجود دارد.


توجه: بر اساس آمار موجود، بيشترين موارد گزارش شده از انتقال ويروس اچ. آی. وی. از طريق تماس جنسی، مربوط به انتقال ويروس در آميزش جنسی مقعدی می باشد. شرکای جنسی مفعول چه همجنس خواهان مرد و چه غير همجنس خواهان زن که به اين نوع آميزش روی می آورند، بيشتر در معرض خطر دريافت ويروس اچ. آی. وی. قرار دارند. اما اين به معنای عدم وجود خطر دريافت ويروس برای شرکای جنسی فاعل نيست.

در صورتی که شريک جنسی شما در يک رابطه جنسی مقعدی چه زن و چه مرد، آلوده به ويروس اچ. آی. وی. باشد ، قادر به انتقال آن به شخص فاعل بيشتر از رابطه واژينال می باشد.

اما توجه داشته باشيد، تنها همجنس خواهان مرد، گروه در معرض خطر آلودگی نمی باشند بلکه به دلايل شرح داده شده فوق، هر گروهی - چه زن و چه مرد - در صورت روی آوردن به اين نوع نزديکی جنسی و رعايت نکردن موارد مراقبتی بهداشتی که در بالا شرح داده شده است، در معرض دريافت ويروس اچ. آی. وی. و ابتلاء به ديگر بيماريهای آميزشی سرايتی می باشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ساعت 22:4  توسط امیر  |